Om
Om denne tjenesten

Om denne tjenesten

Målet med Finn Bærekraftsforskning er at alle – allmennheten, offentlig sektor, næringslivet, forskere, studenter – enkelt kan få oversikt over forskningspublikasjoner som er knyttet til FNs bærekraftsmål (også kjent som "Sustainable development goals" eller "SDGs"). Der det er mulig gir tjenesten også tilgang til publikasjonene i fulltekst. Primært dekker tjenesten litteratur knyttet til delmålene under bærekraftsmålene. Les mer om bærekraftsmålene og delmålene under Om Bærekraftsmålene.

Tjenesten kan brukes for å finne forskningslitteratur som er knyttet til bærekraftsmålene og som har forfattere fra norske institusjoner. Man kan filtrere på bærekraftsmål og justere treffmengden ved å velge et sett av publikasjoner å søke i: Søk i et større sett knyttet til generelle tema i delmålene (filter: «Bærekraftsmål») eller snevre inn ved å søke kun etter forskning som er tett knyttet til handlingene i delmålene (filter: «Bærekraftsmål, handling»). Les mer om våre metoder og dekning under. Se hjelpesider for søkehjelp.

Under Formidlingspakke kan du finne tekster, plakater, brosjyrer og mer som kan lastes ned.

Hvorfor bygget vi tjenesten?

Å gi alle enkel tilgang til forskningspublikasjoner relatert til FNs bærekraftsmål er viktig for å spre kunnskap, åpne opp forskningen og for å nå bærekraftsmålene. Forskningspublikasjonene kan være vanskelige å få tak i, særlig for dem som ikke tilhører en utdannings- eller forskningsinstitusjon. Andre tjenester er ofte ikke tilgjengelige for allmennheten, kan ha dårlig dekning av norskspråklige publikasjoner, og har ikke alltid tydelig dokumentasjon av metodene som er brukt. Vår tjeneste skal gi alle som ønsker det, muligheten til å skaffe seg oversikt over og tilgang til forskningspublikasjoner knyttet til FNs bærekraftsmål, inkludert publikasjoner på norsk. Vi vil sørge for at metodene våre blir godt dokumentert og delt åpent slik at gjenbruk og tilpasninger blir mulig.

Organisasjon

Tjenesten ble etablert av Universitetsbiblioteket i Bergen, Universitetsbiblioteket i Stavanger og Biblioteket ved Høgskulen på Vestlandet gjennom et 2-årig prosjekt (opens in a new tab) støttet av Nasjonalbiblioteket (se prosjektet i Prosjektbank her (opens in a new tab)). Redaksjonen består av deltakere fra Universitetsbiblioteket i Bergen, Universitetsbiblioteket i Stavanger og Biblioteket ved Høgskulen på Vestlandet. Universitetsbiblioteket i Bergen har ansvaret for teknisk støtte til plattformen. Kontakt oss her.

Det er disse institusjonene samt eksterne bidragsytere som har ansvaret for vedlikehold av søkestrengene som er brukt i tjenesten. For mer informasjon, se Søkestreng dokumentasjon (English only).

Metoder og dekning

Dekning

Tjenesten dekker i dag ti av bærekraftsmålene (målene 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15). Flere mål kan bli lagt til tjenesten, avhengig av kapasitet. For at en publikasjon skal være omfattet av tjenesten, må den være a) indeksert i CRISTIN (opens in a new tab) (Current Research Information System in Norway), b) skrevet på norsk eller engelsk, og c) kategorisert i CRISTIN som Bok, Del av bok/rapport, Rapport/avhandling eller Tidsskriftpublikasjon, men ikke i underkategoriene anmeldelse, errata, abstract eller annet. Dette dekker en stor del av den skriftlige forskningsproduksjonen i Norge. Imidlertid kan noen rapporter og populærvitenskapelige arbeider mangle, siden disse ikke alltid blir registrert i CRISTIN. I tillegg må publikasjonen være knyttet til et bærekraftsmål i tråd med våre kartleggingsmetoder.

Tjenesten dekker arbeider publisert fra 2015 til 2022. Noen publikasjoner fra 2023 er også med, disse vil bli supplert.

Metoder for tilknytning til bærekraftsmålene

Publikasjonene i tjenesten er knyttet til bærekraftsmålene gjennom en metode vi har kalt «the Bergen approach». Dette omfatter:

  1. Å tolke hva et bærekraftsmål handler om. Hvilke tema og hvilke handlinger er knyttet til målene?
  2. Å definere hvilken forskning som skal oppfattes som «relatert». Her bruker vi to tilnærminger – i action approach ("Bærekraftsmål, handling") blir forskning som er tett knyttet til handlingene i målene betraktet som relevant, f.eks. «utrydde sult». Denne tilnærmingen tar sikte på å finne en liten kjerne av forskning som direkte bidrar til handlinger spesifisert i målene. I en bredere approach (kjent kun som "Bærekraftsmål" i tjenesten, og "topic" i søkestrengene) er det tilstrekkelig at forskningen nevner temaene i målene for å bli ansett som relevant, f.eks. «sult». Dette er derfor et større og bredere sett av publikasjoner.
  3. Å utvikle boolske søkestrenger for å finne denne forskningen, inkludert norsk oversettelse av søkestrengene.
  4. Å dokumentere disse strengene.

Hvis du har tilgang til Web of Science eller kan kjøre Python, er du velkommen til å prøve ut, gjenbruke eller gjøre endringer i våre søkestrenger. Søkestrengene samt mer detaljert dokumentasjon er tilgjengelig under Søkestrenger (English only).

Metadataene i tjenesten er hentet fra CRISTIN.