Hjelp
Søkehjelp

Hjelp og tips ved søking

Søk

  • Søk blir utført i tittelfeltet. Et resultat blir inkludert hvis et ord i tittelen samsvarer med ditt søkeord.
  • Et søk med flere ord, for eksempel "ren energi", gir en treffliste der de første resultatene inneholder begge ordene i tittelen. Lenger nede i trefflisten finner du resultater som inneholder bare ett av ordene.
  • Søk med ufullstendige ord gir treff også på det fullstendige ordet, når man søker med ett begrep. For eksempel vil søk etter «barn» inkludere resultater med "barn", "barnehage" eller "barnevern" i tittelen. Imidlertid vil søket "barn skole" kun finne resultater med "barn" (eller "skole") i tittelen.
  • Søket er ikke flerspråklig. Hvis du søker med et norsk ord, får du kun resultater som har det norske ordet i tittelen. Et søk med det norske ordet "fattigdom" vil ikke finne publikasjoner med "poverty" i tittelen (eller omvendt).

Filtrering

Fulltekst funnet

Om det er funnet en URL som ser ut til å gi åpen tilgang til fulltekst. Baseres på data fra Unpaywall, DOAJ og Cristin.

Vitenskapelig (NVI)

Hvorvidt publikasjonen betraktes som «vitenskapelig» i henhold til definisjonen på nettsidene til Norsk Publiseringsindikator (opens in a new tab). Ett av kravene er at publiseringskanalen har rutiner for fagfellevurdering. "Vitenskapelige" publikasjoner har også et nivå, i henhold til NVI (Norsk vitenskapsindeks). Det er publiseringskanalen (tidsskriftet eller forlaget) som avgjør nivået på publikasjonen. Du kan lese mer om nivåinndeling på nettsidene til Norsk Publiseringsindikator (opens in a new tab).

Språk

Språket som publikasjonen er skrevet på.

Nevner

Om publikasjonen nevner enten Norge eller selve bærekraftsmålet. For eksempel vil en publikasjon med tittelen «Improving education in an Oslo school» telle som en publikasjon som nevner Norge, mens en publikasjon med tittelen «SDG 3: Where to next?» vil telle som en publikasjon som nevner et bærekraftsmål.

SDG tema og tema, delmål

Her kan du filtrere på publikasjoner relatert til særskilte bærekraftsmål og -delmål, ved å bruke «topic approach». Denne varianten gir et større antall treff som nevner temaene i delmålene, f.eks. «Sult». Bruk dette filteret (fremfor «SDG action») hvis du ønsker et stort antall treff. Se Om denne tjenesten for mer informasjon.

SDG handling og handling, delmål

Her er publikasjonene knyttet til bærekraftsmål og -delmål gjennom «action approach». Denne varianten gir et mindre antall treff som nevner handlingene i bærekraftsmålene, f.eks. «Utrydde sult». Bruk dette filteret (fremfor «SDG topic») når du ønsker et mindre antall treff. Se Om denne tjenesten for mer informasjon.

Underkategori

Publikasjonstype i tråd med inkluderte underkategorier fra Cristin.

År

Publikasjonsår ifølge Cristin.

Fagfelt (NPI)

Filteret er tilgjengelig bare for publikasjoner merket «vitenskapelig» i henhold til NPI. Kategoriseringen er basert på emneinndeling av publiseringskanalen (tidsskriftet eller forlaget). Nettsidene til Norsk Publiseringsindikator gir en oversikt over publiseringskanalene innenfor hvert fagfelt (opens in a new tab).