Om
Formidlingspakke

Formidlingspakke

På denne siden finner du tekster og bilder som kan brukes til å markedsføre baerekraftsforskning.no, for eksempel i en epost eller nyhetssak, i sosiale medier, eller på et fysisk sted som et bibliotek.

Det meste er tilgjengelig i både en norsk og en engelsk variant.

Brukere står fritt til å bruke dette som inspirasjon til å skrive egne versjoner, eller til å nevne baerekraftsforskning.no i sammenheng med arrangementer eller initiativer i egen organisasjon, under forutsetning av at det ikke fremstår som bærekraftsforskning.no/Finn Bærekraftsforskning står bak eller har gitt sin tilslutning til disse variantene.

Tekstsnutter og innlegg til sosiale medier

Brosjyrer, plakater og info-skjerm

Lydklipp