Hjelp
Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Finn forskning

Publikasjonen jeg ønsker å lese har ingen fulltekstlenke. Hva gjør jeg?

Hvis du er tilknyttet en forsknings- eller utdanningsinstitusjon med et bibliotek, kan biblioteket antakelig hjelpe deg med å skaffe den. Hvis du ikke er ansatt eller elev/student ved en slik institusjon, kan du prøve å spørre ditt lokale bibliotek. Du kan også tenke på å kontakte forfatteren av publikasjonen direkte, mange forskere blir glade for å få spørsmål om å dele resultatene sine med interesserte lesere!

Jeg får for mange treff

Prøv å avgrense søket ditt med bruk av filter til venstre, for eksempel velg bestemte år eller søk kun i ett bærekraftsmål om gangen. Søker du i "Bærekraftsmål, handling" (som finnes under "Bærekraftsmål - flere filter") får du færre, mer spesialiserte treff enn om du filtrerer med det forhåndsvalte filteret "Bærekraftsmål".

Jeg får for få treff

Om du har brukt søk, sjekk at du har stavet ordene riktig. Du kan også prøve å søke på mer generelle ord, eller flere ord. Om du har søkt med norske ord, prøv ett søk til på engelsk. Sjekk om du kan droppe en av filterene.

Hva er "delmål"?

Hvert av FNs bærekraftsmål er delt opp i flere konkrete og mer detaljerte delmål. Du kan lese mer om bærekraftsmålene under Om Bærekraftsmålene.

Hva er forskjell på de "Bærekraftsmål" og "Bærekraftsmål, handling" filterene?

Søkestrengene finnes i to varianter, etter hvor tett forskningen er knyttet opp mot delmålene under bærekraftsmålene. "Bærekraftsmål, handling" (under "Bærekraftsmål - flere filter") inkluderer færre og mer spesialiserte resultater enn "Bærekraftsmål". Les mer under Metoder og dekning.

Hvorfor får jeg ikke treff på publikasjonen jeg har skrevet?

Det er en forutsetning at publikasjonen er indeksert i Cristin etter 2015, og at publikasjonens tittel/abstract/emneord er formulert på en slik måte at den fanges opp av våre søkestrenger. I tillegg må publikasjonen være knyttet til et bærekraftsmål i tråd med våre kartleggingsmetoder. Du kan lese mer under Metoder og dekning.

Hvorfor får jeg irrelevante treff?

Du vil kunne oppleve dette fordi det å utvikle søkestrenger er komplisert, og irrelevante treff vil forekomme. Om du velger "Bærekraftsmål, handling" framfor det forhåndsvalgte filteret "Bærekraftsmål" vil du normalt få mer relevante treff. Om du vil gi tilbakemelding om noe som ikke ser riktig ut, ta gjerne kontakt.

Hvordan finner jeg publikasjoner som er relevant for flere bærekraftsmål?

I filtreringsmulighetene til venstre, velg to bærekraftsmål. Da får du se publikasjoner som faller inn under begge to bærekraftsmål.

Søkestreng til Web of Science

Kan jeg bruke disse i andre søkemotorer som Scopus?

Du kan fint bruke søkestrengene i andre søkemotorer, men du vil da måtte gjøre en del justeringer og tilpasninger for at søket skal fungere. Se dokumentasjonen for den søkemotoren du ønsker å bruke. Det finnes også veiledninger på nettet om hvordan å konvertere søkestrenger mellom ulike søkemotorer.

Hvordan er søkestrengene utviklet?

Du finner informasjon om dette her: Søkestreng dokumentasjon.

Om tjenesten

Hvorfor dekker dere ikke alle SDGene?

Tjenesten dekker i dag ti av bærekraftsmålene (målene 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15). Flere mål kan bli lagt til tjenesten, avhengig av kapasitet.

Hva menes med SDG-relevant? Hvordan bestemmer dere hva som skal vurderes som "relevant"?

Vi vurderer forskning som "relevant" om den omhandler ett av bærekraftsmålenes delmål. Du kan lese mer under Om tjenesten.

Hvordan har dere funnet disse resultatene?

Metodene er beskrevet i seksjonen Metoder og dekning.