Hjelp
Søkehjelp

Hjelp og tips ved søking

Les "Hvordan bruker bærekraftsforskning.no" - Brukerveiledning (pdf) (opens in a new tab)

Søk

  • Søk blir utført i tittelfeltet. Et resultat blir inkludert hvis et ord i tittelen samsvarer med ditt søkeord.
  • Et søk med flere ord, for eksempel "ren energi", gir en treffliste der de første resultatene inneholder begge ordene i tittelen. Lenger nede i trefflisten finner du resultater som inneholder bare ett av ordene.
  • Søk med ufullstendige ord gir treff også på det fullstendige ordet, når man søker med ett begrep. For eksempel vil søk etter «barn» inkludere resultater med "barn", "barnehage" eller "barnevern" i tittelen. Imidlertid vil søket "barn skole" kun finne resultater med "barn" (eller "skole") i tittelen.
  • Søket er ikke flerspråklig. Hvis du søker med et norsk ord, får du kun resultater som har det norske ordet i tittelen. Et søk med det norske ordet "fattigdom" vil ikke finne publikasjoner med "poverty" i tittelen (eller omvendt).

Filtrering

Fulltekst funnet

Om det er funnet en URL som ser ut til å gi åpen tilgang til fulltekst. Baseres på data fra Unpaywall, DOAJ og Cristin.

Vitenskapelig (NVI)

Hvorvidt publikasjonen betraktes som «vitenskapelig» i henhold til definisjonen på nettsidene til Norsk Publiseringsindikator (opens in a new tab). Ett av kravene er at publiseringskanalen har rutiner for fagfellevurdering. "Vitenskapelige" publikasjoner har også et nivå, i henhold til NVI (Norsk vitenskapsindeks). Det er publiseringskanalen (tidsskriftet eller forlaget) som avgjør nivået på publikasjonen. Du kan lese mer om nivåinndeling på nettsidene til Norsk Publiseringsindikator (opens in a new tab).

Språk

Språket som publikasjonen er skrevet på.

Nevner

Om publikasjonen nevner enten Norge eller selve bærekraftsmålet. For eksempel vil en publikasjon med tittelen «Improving education in an Oslo school» telle som en publikasjon som nevner Norge, mens en publikasjon med tittelen «SDG 3: Where to next?» vil telle som en publikasjon som nevner et bærekraftsmål.

Bærekraftsmål og Delmål filter

Filter på publikasjoner relatert til særskilte bærekraftsmål og -delmål. Filtrene som heter Bærekraftsmål og Delmål finner publikasjoner som nevner temaene i bærekraftsmålene (for eksempel "sult"). Man kan filtrere etter et mål (filter: Bærekraftsmål), eller filtrere ned på spesifikke tema i ett (eller flere) delmål (filter: Delmål). Hvis du trenger et mindre antall treff, eller resultater som er spisset mot handling, bruk filtrene under "Bærekraftsmål - flere filter" (Bærekraftsmål, handling eller Delmål, handling). Disse fungerer som de andre, men finner publikasjoner knyttet til handling (f.eks. «utrydde sult»). Se Om denne tjenesten for mer informasjon.

Underkategori

Publikasjonstype i tråd med inkluderte underkategorier fra Cristin.

År

Publikasjonsår ifølge Cristin.

Fagfelt (NPI)

Filteret er tilgjengelig bare for publikasjoner merket «vitenskapelig» i henhold til NPI. Kategoriseringen er basert på emneinndeling av publiseringskanalen (tidsskriftet eller forlaget). Nettsidene til Norsk Publiseringsindikator gir en oversikt over publiseringskanalene innenfor hvert fagfelt (opens in a new tab).