Statistikk om bærekraftsforskning i Norge

Her vises det statistikk om vitenskapelig publisering knyttet til bærekraftsmålene og enkelte tema/delmål (under).

Statistikken er basert kun på "vitenskapelige" publikasjoner, i henhold til definisjonen på nettsidene til Norsk Publiseringsindikator (les mer om hvordan "vitenskapelig" er definert her).

Per bærekraftsmål

Per tema (delmål)