Statistikk om bærekraftsforskning fra enkelte institusjoner

Her vises det vitenskapelige publisering som kan knyttes til bærekraftsmålene fra enkelte institusjoner i Norge. Man kan velge sektor og institusjon fra nedtrekksmeny i visningen.

Her er kun universiteter, høyskoler, helsesektoren og instituttsektoren inkludert. Det finnes også forskning fra offentlig forvaltning og bedrifter, men på grunn av ulike rapporteringskrav, er tilgjengelige data om publikasjoner fra disse aktørene ikke i samme grad fullstendige og standardiserte. Statistikken er basert kun på "vitenskapelige" publikasjoner, i henhold til definisjonen på nettsidene til Norsk Publiseringsindikator (les mer om hvordan "vitenskapelig" er definert her).